ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี

ปีงบประมาณ 2566

O29 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน ปีงบ66.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O31ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน.pdf

ปีงบประมาณ 2564

สถิติการร้องเรียน 64.pdf

ปีงบประมาณ 2563

O31ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน.pdf