ประกาศเจตจำนง นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O31 ประกาศไม่รับของขวัญ No Gift Policyy.pdf
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy ปีงบฯ 2566.pdf
O31.1 th.pdf
O31.2 En.pdf