แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี

ปีการศึกษา 2566

O36แผนป้องกันการทุจริต.pdf
โครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต.pdf

ปีการศึกษา 2565

O39แผนป้องกันการทุจริต.pdf

ปีการศึกษา 2564

O39แผนป้องกันการทุจริต 64.pdf

ปีการศึกษา 2563

O39แผนป้องกันการทุจริต.pdf