รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ 2566

รายงานการกำกับติดตาม.pdf

ปีงบประมาณ 2565

040 รายงานการกำกับติดตาม.pdf

ปีงบประมาณ 2564

040 รายงานการกำกับติดตาม.pdf

ปีงบประมาณ 2563

040.pdf