หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25-คู่มือสอบแข่งขันฯ-ครูผู้ช่วย-ปี-2566.pdf
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว.14มี.ค. 66).pdf
O27 ว9-64.pdf
O27.pdf
027 ชี้แจง ว 23.2564 final.pdf
027 ว9-2564.pdf
027 ร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครูกับ ก.ค.ศ.pdf
O27หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
O27องค์ประกอบและตัวชี้วัด.pdf