ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2566

ซื้อหนังสือ เรียนฟรี15ปี ปี2566.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O22.pdf

ปีงบประมาณ 2564

O22-01.pdf
O22-02.pdf
O22-03.pdf
O22-04.pdf
O22-05.pdf

ปีงบประมาณ 2563

จ้างรื้อถอนศาลาท่าน้ำทรงไทย.pdf
O22.pdf
ซื้อหนังสือ เรียนฟรี15ปี 2563.pdf